เลขที่ บค.2566/30
นายสัญญา จันเสนา
คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ




http://cert.technicphrae.ac.th