เลขที่ บค.2566/35
นางสาวเรณู เชี่ยวชาญ
คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ
http://cert.technicphrae.ac.th