เลขที่ PTC.2566/17
พงศกร เพียงแก้ว
นักเรียน ปวช.1 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
http://cert.technicphrae.ac.th