เลขที่ ศปต.2566/32
นางสาวศุภักษณา     วงศ์ศิริ
http://cert.technicphrae.ac.th