เลขที่ ชร.2566/8
ทีม     งานลาบช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
http://cert.technicphrae.ac.th