เลขที่ ชร.2566/11
นายปิยวัฒน์      ชูรัตน์
ทีมงานลาบช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
http://cert.technicphrae.ac.th