เลขที่ ชร.2566/12
นายยุทธพงษ์      ธงสิบสอง
ครูผู้ควบคุม ทีมงานลาบช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
http://cert.technicphrae.ac.th