เลขที่ ชร.2566/17
นายธนากร      จันทร์กระจ่าง
ทีมก่อสร้างลาบขมนมแข็ง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
http://cert.technicphrae.ac.th