เลขที่ ชร.2566/18
นายเฉลิมบุตร      แคหอม
ครูผู้ควบคุม ทีมก่อสร้างลาบขมนมแข็ง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
http://cert.technicphrae.ac.th