เลขที่ ชร.2566/28
นายเอก      อารินทร์
ครูผู้ควบคุม ทีมไฟฟ้าลาบนัว แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เข้าร่วมกิจกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th