เลขที่ ชร.2566/29
นายฤทธิชัย      เป็กทอง
ครูผู้ควบคุม ทีมไฟฟ้าลาบนัว แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เข้าร่วมกิจกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th