เลขที่ ชร.2566/33
นายพิชยะ      อุ่นอก
ครูผู้ควบคุม ทีมเห็นชอบ(ลาบ)ครับ แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
เข้าร่วมกิจกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th