เลขที่ FIXIT.2566/44
นายกิติภูมิ ทานะแจ่ม
http://cert.technicphrae.ac.th