เลขที่ บค.2566/66
นายกิติกร      เเสนย่าง
http://cert.technicphrae.ac.th