เลขที่ PTC.2566/1
นายนพดล ทองดวง
บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน
http://cert.technicphrae.ac.th