เลขที่ PTC.2566/6
นายศุภกร จริงแล้ว
บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน
http://cert.technicphrae.ac.th