เลขที่ นศท.2565/7
นศท.กฤษฎา     ใจกัญญา
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th