เลขที่ นศท.2565/7
นศท.อนันต์ตุลา      ม้าวิ่ง
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th