เลขที่ นศท.2565/11
นศท.ชนกันต์      เย็นใจ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th