เลขที่ นศท.2565/12
นศท.ต่อชาติส์      โชติศรีพันธุ์พร
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th