เลขที่ นศท.2565/13
นศท.กฤษฎา      ใจกัญญา
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
http://cert.technicphrae.ac.th