ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ

ป้อน ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

หลักสูตรการฝึกอบรม/กิจกรรม

รายการหลักสูตรฝึกอบรม/กิจกรรม

มีจำนวนทั้งหมด 67 รวมทั้งหมด : 12 หน้า

โครงการศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลสงกรานต์  พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 11 เม.ย. 67 ถึง 17 เม.ย. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 36 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 74 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Center) ๑ วิทยาลัย ๑ ศูนย์ช่างชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต

โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Center) ๑ วิทยาลัย ๑ ศูนย์ช่างชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต

หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
วัน/เดือน/ปี : 18 มี.ค. 67 ถึง 22 มี.ค. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 23 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 139 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Cente) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง  อ.สูงเม่น  จ.แพร่

โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Cente) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่

หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
วัน/เดือน/ปี : 12 มี.ค. 67 ถึง 13 มี.ค. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 80 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 586 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Cente) พี่ปันน้อง สร้างสรรค์ สู่อนาคต

โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Cente) พี่ปันน้อง สร้างสรรค์ สู่อนาคต

หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
วัน/เดือน/ปี : 22 ก.พ. 67 ถึง 24 ก.พ. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 30 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 255 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
โครงจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 2/66

โครงจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 2/66

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 27 ก.พ. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 407 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3263 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
ศูนย์อาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗

ศูนย์อาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 28 ธ.ค. 66 ถึง 2 ม.ค. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 39 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1060 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726