ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประกวดร้องเพลง ptc music contest

ประกวดร้องเพลง ptc music contest

หน่วยงาน : ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
วัน/เดือน/ปี : 3 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 94 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 10301 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 94 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 ชก.2565/2567/2 104 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
42 ชก.2565/2567/2 111 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
43 ชก.2565/2567/2 95 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
44 ชก.2565/2567/2 93 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
45 ชก.2565/2567/2 102 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
46 ชก.2565/2567/2 103 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
47 ชก.2565/2567/2 100 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
48 ชก.2565/2567/2 106 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
49 ชก.2565/2567/2 101 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
50 ชก.2565/2567/2 103 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
51 ชก.2565/2567/2 102 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
52 ชก.2565/2567/2 103 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
53 ชก.2565/2567/2 101 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
54 ชก.2565/2567/2 102 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
55 ชก.2565/2567/2 99 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
56 ชก.2565/2567/2 103 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
57 ชก.2565/2567/2 104 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
58 ชก.2565/2567/2 102 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
59 ชก.2565/2567/2 99 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
60 ชก.2565/2567/2 108 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
61 ชก.2565/2567/2 110 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
62 ชก.2565/2567/2 99 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
63 ชก.2565/2567/2 138 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
64 ชก.2565/2567/2 104 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
65 ชก.2565/2567/2 98 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
66 ชก.2565/2567/2 102 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
67 ชก.2565/2567/2 96 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
68 ชก.2565/2567/2 103 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
69 ชก.2565/2567/2 112 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
70 ชก.2565/2567/2 103 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
71 ชก.2565/2567/2 103 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
72 ชก.2565/2567/2 103 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
73 ชก.2565/2567/2 101 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
74 ชก.2565/2567/2 102 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
75 ชก.2565/2567/2 104 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
76 ชก.2565/2567/2 113 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
77 ชก.2565/2567/2 96 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
78 ชก.2565/2567/2 98 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
79 ชก.2565/2567/2 94 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
80 ชก.2565/2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726