ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง

ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง

หน่วยงาน : ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
วัน/เดือน/ปี : 10 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 94 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 12679 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 94 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ชก.2565/2567/2 154 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 ชก.2565/2567/2 131 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 ชก.2565/2567/2 135 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 ชก.2565/2567/2 150 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 ชก.2565/2567/2 156 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 ชก.2565/2567/2 123 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 ชก.2565/2567/2 138 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 ชก.2565/2567/2 147 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 ชก.2565/2567/2 136 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 ชก.2565/2567/2 130 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 ชก.2565/2567/2 132 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 ชก.2565/2567/2 123 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 ชก.2565/2567/2 144 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 ชก.2565/2567/2 141 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 ชก.2565/2567/2 137 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 ชก.2565/2567/2 150 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 ชก.2565/2567/2 153 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 ชก.2565/2567/2 126 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 ชก.2565/2567/2 139 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 ชก.2565/2567/2 145 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 ชก.2565/2567/2 163 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 ชก.2565/2567/2 139 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 ชก.2565/2567/2 147 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 ชก.2565/2567/2 164 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 ชก.2565/2567/2 206 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 ชก.2565/2567/2 135 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 ชก.2565/2567/2 143 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 ชก.2565/2567/2 119 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 ชก.2565/2567/2 131 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 ชก.2565/2567/2 114 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 ชก.2565/2567/2 137 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 ชก.2565/2567/2 132 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 ชก.2565/2567/2 137 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 ชก.2565/2567/2 129 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 ชก.2565/2567/2 153 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 ชก.2565/2567/2 128 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
37 ชก.2565/2567/2 137 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
38 ชก.2565/2567/2 130 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
39 ชก.2565/2567/2 149 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
40 ชก.2565/2567/2 119 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726