ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

"อบรมผู้นำ อวท."

"อบรมผู้นำ อวท."

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 26 กันยายน 2565 ถึง 27 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 46 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 6899 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 46 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 กก.2567/2 117 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
42 กก.2567/2 130 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
43 กก.2567/2 110 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
44 กก.2567/2 134 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
45 กก.2567/2 22 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
46 กก. 18 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726