ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแพร่

หน่วยงาน : งานบุคลากร
วัน/เดือน/ปี : 19 กันยายน 2565 ถึง 20 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ญาณิศา แสงสง่า
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 125 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 11592 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 125 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 งบ.2567/2 128 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 งบ.2567/2 125 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 งบ.2567/2 134 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 งบ.2567/2 99 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 งบ.2567/2 133 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 งบ.2567/2 131 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 งบ.2567/2 132 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 งบ.2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 งบ.2567/2 100 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 งบ.2567/2 104 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 งบ.2567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 งบ.2567/2 107 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 งบ.2567/2 93 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 งบ.2567/2 128 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 งบ.2567/2 101 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 งบ.2567/2 99 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 งบ.2567/2 129 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 งบ.2567/2 114 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 งบ.2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 งบ.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 งบ.2567/2 109 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 งบ.2567/2 125 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 งบ.2567/2 110 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 งบ.2567/2 105 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 งบ.2567/2 96 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 งบ.2567/2 112 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 งบ.2567/2 112 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 งบ.2567/2 140 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 งบ.2567/2 95 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 งบ.2567/2 98 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 งบ.2567/2 112 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 งบ.2567/2 96 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 งบ.2567/2 121 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 งบ.2567/2 98 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 งบ.2567/2 105 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 งบ.2567/2 121 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
37 งบ.2567/2 115 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
38 งบ.2567/2 121 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
39 งบ.2567/2 107 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
40 งบ.2567/2 99 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726