ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแพร่

หน่วยงาน : งานบุคลากร
วัน/เดือน/ปี : 19 กันยายน 2565 ถึง 20 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ญาณิศา แสงสง่า
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 125 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 11592 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 125 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
81 งบ.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
82 งบ.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
83 งบ.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
84 งบ.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
85 งบ.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
86 งบ.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
87 งบ.2567/2 100 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
88 งบ.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
89 งบ.2567/2 89 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
90 งบ.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
91 งบ.2567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
92 งบ.2567/2 112 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
93 งบ.2567/2 96 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
94 งบ.2567/2 93 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
95 งบ.2567/2 99 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
96 งบ.2567/2 102 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
97 งบ.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
98 งบ.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
99 งบ.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
100 งบ.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
101 งบ.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
102 งบ.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
103 งบ.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
104 งบ.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
105 งบ.2567/2 92 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
106 งบ.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
107 งบ.2567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
108 งบ.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
109 งบ.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
110 งบ.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
111 งบ.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
112 งบ.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
113 งบ.2567/2 121 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
114 งบ.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
115 งบ.2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
116 งบ.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
117 งบ.2567/2 94 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
118 งบ.2567/2 99 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
119 งบ.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
120 งบ.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726