ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

อบรม "เด็กและเยาวชนก่อการดี" รุ่นที่ 1

อบรม "เด็กและเยาวชนก่อการดี" รุ่นที่ 1

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 4 สิงหาคม 2565 ถึง 5 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 106 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 10001 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 106 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 กก.2567/2 92 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 กก.2567/2 131 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 กก.2567/2 131 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 กก.2567/2 121 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 กก.2567/2 113 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 กก.2567/2 122 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 กก.2567/2 129 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 กก.2567/2 127 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 กก.2567/2 125 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 กก.2567/2 132 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 กก.2567/2 135 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 กก.2567/2 119 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 กก.2567/2 124 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 กก.2567/2 118 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 กก.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 กก.2567/2 125 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 กก.2567/2 113 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 กก.2567/2 118 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 กก.2567/2 112 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 กก.2567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 กก.2567/2 131 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 กก.2567/2 138 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 กก.2567/2 129 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 กก.2567/2 129 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 กก.2567/2 129 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 กก.2567/2 112 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 กก.2567/2 115 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 กก.2567/2 114 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 กก.2567/2 122 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 กก.2567/2 118 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 กก.2567/2 115 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 กก.2567/2 125 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 กก.2567/2 116 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 กก.2567/2 114 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 กก.2567/2 117 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 กก.2567/2 112 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
37 กก.2567/2 116 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
38 กก.2567/2 111 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
39 กก.2567/2 114 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
40 กก.2567/2 115 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726