ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 455 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 37254 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 455 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
361 จส.2567/2 93 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
362 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
363 จส.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
364 จส.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
365 จส.2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
366 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
367 จส.2567/2 101 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
368 จส.2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
369 จส.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
370 จส.2567/2 101 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
371 จส.2567/2 84 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
372 จส.2567/2 101 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
373 จส.2567/2 96 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
374 จส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
375 จส.2567/2 88 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
376 จส.2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
377 จส.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
378 จส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
379 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
380 จส.2567/2 95 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
381 จส.2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
382 จส.2567/2 95 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
383 จส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
384 จส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
385 จส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
386 จส.2567/2 100 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
387 จส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
388 จส.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
389 จส.2567/2 88 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
390 จส.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
391 จส.2567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
392 จส.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
393 จส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
394 จส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
395 จส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
396 จส.2567/2 93 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
397 จส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
398 จส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
399 จส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
400 จส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726