ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 455 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 37254 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 455 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
121 จส.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
122 จส.2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
123 จส.2567/2 92 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
124 จส.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
125 จส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
126 จส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
127 จส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
128 จส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
129 จส.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
130 จส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
131 จส.2567/2 98 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
132 จส.2567/2 96 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
133 จส.2567/2 128 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
134 จส.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
135 จส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
136 จส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
137 จส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
138 จส.2567/2 84 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
139 จส.2567/2 129 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
140 จส.2567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
141 จส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
142 จส.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
143 จส.2567/2 92 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
144 จส.2567/2 94 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
145 จส.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
146 จส.2567/2 104 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
147 จส.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
148 จส.2567/2 88 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
149 จส.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
150 จส.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
151 จส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
152 จส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
153 จส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
154 จส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
155 จส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
156 จส.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
157 จส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
158 จส.2567/2 84 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
159 จส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
160 จส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726