ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 455 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 37254 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 455 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
201 จส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
202 จส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
203 จส.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
204 จส.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
205 จส.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
206 จส.2567/2 92 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
207 จส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
208 จส.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
209 จส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
210 จส.2567/2 99 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
211 จส.2567/2 116 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
212 จส.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
213 จส.2567/2 112 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
214 จส.2567/2 95 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
215 จส.2567/2 112 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
216 จส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
217 จส.2567/2 95 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
218 จส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
219 จส.2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
220 จส.2567/2 88 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
221 จส.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
222 จส.2567/2 95 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
223 จส.2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
224 จส.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
225 จส.2567/2 98 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
226 จส.2567/2 88 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
227 จส.2567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
228 จส.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
229 จส.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
230 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
231 จส.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
232 จส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
233 จส.2567/2 83 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
234 จส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
235 จส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
236 จส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
237 จส.2567/2 94 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
238 จส.2567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
239 จส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
240 จส.2567/2 94 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726