ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 455 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 37254 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 455 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
241 จส.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
242 จส.2567/2 84 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
243 จส.2567/2 92 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
244 จส.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
245 จส.2567/2 100 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
246 จส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
247 จส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
248 จส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
249 จส.2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
250 จส.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
251 จส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
252 จส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
253 จส.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
254 จส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
255 จส.2567/2 96 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
256 จส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
257 จส.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
258 จส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
259 จส.2567/2 89 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
260 จส.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
261 จส.2567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
262 จส.2567/2 92 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
263 จส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
264 จส.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
265 จส.2567/2 93 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
266 จส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
267 จส.2567/2 93 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
268 จส.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
269 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
270 จส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
271 จส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
272 จส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
273 จส.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
274 จส.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
275 จส.2567/2 83 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
276 จส.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
277 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
278 จส.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
279 จส.2567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
280 จส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726