ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 455 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 37254 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 455 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
321 จส.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
322 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
323 จส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
324 จส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
325 จส.2567/2 100 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
326 จส.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
327 จส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
328 จส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
329 จส.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
330 จส.2567/2 98 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
331 จส.2567/2 118 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
332 จส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
333 จส.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
334 จส.2567/2 95 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
335 จส.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
336 จส.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
337 จส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
338 จส.2567/2 95 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
339 จส.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
340 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
341 จส.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
342 จส.2567/2 93 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
343 จส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
344 จส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
345 จส.2567/2 88 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
346 จส.2567/2 93 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
347 จส.2567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
348 จส.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
349 จส.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
350 จส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
351 จส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
352 จส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
353 จส.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
354 จส.2567/2 99 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
355 จส.2567/2 96 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
356 จส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
357 จส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
358 จส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
359 จส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
360 จส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726