ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ผู้ใช้บริการห้องสมุดยอดเยี่ยม ประจำเดือนพฤศจิกายน

ผู้ใช้บริการห้องสมุดยอดเยี่ยม ประจำเดือนพฤศจิกายน

หน่วยงาน : งานวิทยบริการและห้องสมุด
วัน/เดือน/ปี : 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศุภักษณา วงศ์ศิริ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 19 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1896 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 19 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 วทส2567/2 108 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 วทส2567/2 172 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 วทส2567/2 145 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 วทส2567/2 112 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 วทส2567/2 110 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 วทส2567/2 126 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 วทส2567/2 107 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 วทส2567/2 136 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 วทส2567/2 84 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 วทส2567/2 89 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 วทส2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 วทส2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 วทส2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 วทส2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 วทส2567/2 43 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 วทส2567/2 35 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 วทส2567/2 30 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 วทส2567/2 29 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 วทส2567/2 23 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726