ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ผู้ใช้บริการห้องสมุดยอดเยี่ยม ประจำเดือนธันวาคม

ผู้ใช้บริการห้องสมุดยอดเยี่ยม ประจำเดือนธันวาคม

หน่วยงาน : งานวิทยบริการและห้องสมุด
วัน/เดือน/ปี : 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศุภักษณา วงศ์ศิริ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 17 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1294 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 17 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 วทส2565/1 119 นายธนภูมิ บุญส่ง นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
2 วทส2565/2 105 นายรัฐภูมิ ราษฎร์เจริญ นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
3 วทส2565/3 82 นายกิตติภณ อนันต์ปรีชากุล นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
4 วทส2565/4 83 นายรุ่งอรุณ จองแค นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
5 วทส2565/5 84 นายธีระศักดิ์ คำทิพย์ นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
6 วทส2565/6 111 นายชัยณรงค์ ภัคศุภร นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
7 วทส2565/7 99 นายสรวิชญ์ สอนใจ นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
8 วทส2565/8 142 นายพรภวิษย์ สิทธิตาคำ นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
9 วทส 66 พิมพ์
10 วทส 57 พิมพ์
11 วทส 57 พิมพ์
12 วทส 55 พิมพ์
13 วทส 50 พิมพ์
14 วทส 50 พิมพ์
15 วทส 36 พิมพ์
16 วทส 39 พิมพ์
17 วทส 17 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726