ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

อบรมสื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์

อบรมสื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 8 มกราคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 71 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 6229 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 71 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 นศท.2567/2 83 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 นศท.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 นศท.2567/2 111 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 นศท.2567/2 105 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 นศท.2567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 นศท.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 นศท.2567/2 107 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 นศท.2567/2 130 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 นศท.2567/2 116 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 นศท.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 นศท.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 นศท.2567/2 104 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 นศท.2567/2 92 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 นศท.2567/2 108 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 นศท.2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 นศท.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 นศท.2567/2 98 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 นศท.2567/2 95 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 นศท.2567/2 106 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 นศท.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 นศท.2567/2 106 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 นศท.2567/2 107 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 นศท.2567/2 109 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 นศท.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 นศท.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 นศท.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 นศท.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 นศท.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 นศท.2567/2 100 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 นศท.2567/2 116 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 นศท.2567/2 93 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 นศท.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 นศท.2567/2 103 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 นศท.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 นศท.2567/2 96 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 นศท.2567/2 123 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
37 นศท.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
38 นศท.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
39 นศท.2567/2 99 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
40 นศท.2567/2 99 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726