ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

สานฝันอาสาพี่ช่วยน้อง

สานฝันอาสาพี่ช่วยน้อง

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 13 มิถุนายน 2566 ถึง 16 มิถุนายน 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 133 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 10248 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 133 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 วท.พร./002567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
42 วท.พร./002567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
43 วท.พร./002567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
44 วท.พร./002567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
45 วท.พร./002567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
46 วท.พร./002567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
47 วท.พร./002567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
48 วท.พร./002567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
49 วท.พร./002567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
50 วท.พร./002567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
51 วท.พร./002567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
52 วท.พร./002567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
53 วท.พร./002567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
54 วท.พร./002567/2 44 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
55 วท.พร./002567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
56 วท.พร./002567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
57 วท.พร./002567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
58 วท.พร./002567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
59 วท.พร./002567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
60 วท.พร./002567/2 48 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
61 วท.พร./002567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
62 วท.พร./002567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
63 วท.พร./002567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
64 วท.พร./002567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
65 วท.พร./002567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
66 วท.พร./002567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
67 วท.พร./002567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
68 วท.พร./002567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
69 วท.พร./002567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
70 วท.พร./002567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
71 วท.พร./002567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
72 วท.พร./002567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
73 วท.พร./002567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
74 วท.พร./002567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
75 วท.พร./002567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
76 วท.พร./002567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
77 วท.พร./002567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
78 วท.พร./002567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
79 วท.พร./002567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
80 วท.พร./002567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726