ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การแข่งขันการทำลาบขม(เนื้อ) เมืองแป้ ครั้งที่ 2

การแข่งขันการทำลาบขม(เนื้อ) เมืองแป้ ครั้งที่ 2

หน่วยงาน : ชมรมวิชาชีพช่างสำรวจ
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายชูเกียรติ สะปู
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 72 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 5411 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 72 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ชร.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 ชร.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 ชร.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 ชร.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 ชร.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 ชร.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 ชร.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 ชร.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 ชร.2567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 ชร.2567/2 125 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 ชร.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 ชร.2567/2 83 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 ชร.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 ชร.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 ชร.2567/2 83 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 ชร.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 ชร.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 ชร.2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 ชร.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 ชร.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 ชร.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 ชร.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 ชร.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 ชร.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 ชร.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 ชร.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 ชร.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 ชร.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 ชร.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 ชร.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 ชร.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 ชร.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 ชร.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 ชร.2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 ชร.2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 ชร.2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
37 ชร.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
38 ชร.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
39 ชร.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
40 ชร.2567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726