ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การแข่งขันการทำลาบขม(เนื้อ) เมืองแป้ ครั้งที่ 2

การแข่งขันการทำลาบขม(เนื้อ) เมืองแป้ ครั้งที่ 2

หน่วยงาน : ชมรมวิชาชีพช่างสำรวจ
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายชูเกียรติ สะปู
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 72 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 5398 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 72 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 ชร.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
42 ชร.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
43 ชร.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
44 ชร.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
45 ชร.2567/2 92 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
46 ชร.2567/2 49 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
47 ชร.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
48 ชร.2567/2 49 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
49 ชร.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
50 ชร.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
51 ชร.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
52 ชร.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
53 ชร.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
54 ชร.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
55 ชร.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
56 ชร.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
57 ชร.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
58 ชร.2567/2 45 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
59 ชร.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
60 ชร.2567/2 43 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
61 ชร.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
62 ชร.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
63 ชร.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
64 ชร.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
65 ชร.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
66 ชร.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
67 ชร.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
68 ชร.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
69 ชร.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
70 ชร.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
71 ชร.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
72 ชร.2567/2 19 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726