ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) สำนักงานเทศบาลตำบลช่อ

ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) สำนักงานเทศบาลตำบลช่อ

หน่วยงาน : ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน
วัน/เดือน/ปี : 15 กรกฎาคม 2566 ถึง 16 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 57 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 4502 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 57 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 FIXIT.2567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 FIXIT.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 FIXIT.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 FIXIT.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 FIXIT.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 FIXIT.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 FIXIT.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 FIXIT.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 FIXIT.2567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 FIXIT.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 FIXIT.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 FIXIT.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 FIXIT.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 FIXIT.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 FIXIT.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 FIXIT.2567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 FIXIT.2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 FIXIT.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 FIXIT.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 FIXIT.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 FIXIT.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 FIXIT.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 FIXIT.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 FIXIT.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 FIXIT.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 FIXIT.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 FIXIT.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 FIXIT.2567/2 84 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 FIXIT.2567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 FIXIT.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 FIXIT.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 FIXIT.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 FIXIT.2567/2 84 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 FIXIT.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 FIXIT.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 FIXIT.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
37 FIXIT.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
38 FIXIT.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
39 FIXIT.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
40 FIXIT.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726