ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) สำนักงานเทศบาลตำบลช่อ

ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) สำนักงานเทศบาลตำบลช่อ

หน่วยงาน : ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน
วัน/เดือน/ปี : 15 กรกฎาคม 2566 ถึง 16 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 57 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 4493 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 57 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 FIXIT.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
42 FIXIT.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
43 FIXIT.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
44 FIXIT.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
45 FIXIT.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
46 FIXIT.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
47 FIXIT.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
48 FIXIT.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
49 FIXIT.2567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
50 FIXIT.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
51 FIXIT.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
52 FIXIT.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
53 FIXIT.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
54 FIXIT.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
55 FIXIT.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
56 FIXIT.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
57 FIXIT.2567/2 17 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726