ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 503 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 30374 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 503 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 หส.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 หส.2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 หส.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 หส.2567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 หส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 หส.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 หส.2567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 หส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 หส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 หส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 หส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 หส.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 หส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 หส.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 หส.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 หส.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 หส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 หส.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 หส.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 หส.2567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 หส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 หส.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 หส.2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 หส.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 หส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 หส.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
37 หส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
38 หส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
39 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
40 หส.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726