ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 503 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 30374 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 503 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
441 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
442 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
443 หส.2567/2 48 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
444 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
445 หส.2567/2 46 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
446 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
447 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
448 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
449 หส.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
450 หส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
451 หส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
452 หส.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
453 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
454 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
455 หส.2567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
456 หส.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
457 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
458 หส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
459 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
460 หส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
461 หส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
462 หส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
463 หส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
464 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
465 หส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
466 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
467 หส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
468 หส.2567/2 45 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
469 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
470 หส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
471 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
472 หส.2567/2 44 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
473 หส.2567/2 48 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
474 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
475 หส.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
476 หส.2567/2 48 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
477 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
478 หส.2567/2 48 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
479 หส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
480 หส.2567/2 40 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726