ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 503 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 30374 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 503 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
81 หส.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
82 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
83 หส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
84 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
85 หส.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
86 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
87 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
88 หส.2567/2 47 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
89 หส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
90 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
91 หส.2567/2 41 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
92 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
93 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
94 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
95 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
96 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
97 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
98 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
99 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
100 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
101 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
102 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
103 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
104 หส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
105 หส.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
106 หส.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
107 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
108 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
109 หส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
110 หส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
111 หส.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
112 หส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
113 หส.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
114 หส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
115 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
116 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
117 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
118 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
119 หส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
120 หส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726