ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 503 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 30374 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 503 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
161 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
162 หส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
163 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
164 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
165 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
166 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
167 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
168 หส.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
169 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
170 หส.2567/2 48 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
171 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
172 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
173 หส.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
174 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
175 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
176 หส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
177 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
178 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
179 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
180 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
181 หส.2567/2 46 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
182 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
183 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
184 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
185 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
186 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
187 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
188 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
189 หส.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
190 หส.2567/2 46 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
191 หส.2567/2 47 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
192 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
193 หส.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
194 หส.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
195 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
196 หส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
197 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
198 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
199 หส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
200 หส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726