ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 503 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 30374 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 503 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
241 หส.2567/2 48 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
242 หส.2567/2 49 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
243 หส.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
244 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
245 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
246 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
247 หส.2567/2 43 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
248 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
249 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
250 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
251 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
252 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
253 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
254 หส.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
255 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
256 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
257 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
258 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
259 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
260 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
261 หส.2567/2 44 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
262 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
263 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
264 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
265 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
266 หส.2567/2 47 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
267 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
268 หส.2567/2 42 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
269 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
270 หส.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
271 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
272 หส.2567/2 42 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
273 หส.2567/2 48 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
274 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
275 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
276 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
277 หส.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
278 หส.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
279 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
280 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726