ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 503 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 30374 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 503 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
281 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
282 หส.2567/2 49 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
283 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
284 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
285 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
286 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
287 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
288 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
289 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
290 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
291 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
292 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
293 หส.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
294 หส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
295 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
296 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
297 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
298 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
299 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
300 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
301 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
302 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
303 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
304 หส.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
305 หส.2567/2 48 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
306 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
307 หส.2567/2 46 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
308 หส.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
309 หส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
310 หส.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
311 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
312 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
313 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
314 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
315 หส.2567/2 45 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
316 หส.2567/2 47 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
317 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
318 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
319 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
320 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726