เลขที่ ชก.2565/2
นายอรรถกร     สุธรรม
รางวัลชนะเลิศ
วงดนตรีโฟล์คซอง
http://cert.technicphrae.ac.th