เลขที่ ชก.2565/8
นายปภังกร     ศรีวิชัย
รองชนะเลิศอันดับ ๑
ประกวดวงดนตรีสากล
http://cert.technicphrae.ac.th