เลขที่ งบ.0965/27
นายเอกชัย     ไก่แก้ว
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://cert.technicphrae.ac.th